TRADEINMERCOSUR

EHO R.U.T.215293650013

Samleside jordskifte Heimen Sak 6-2002

 

Pendrive no 11 1270


Jordskifte i Heimen med innehaveren Sigbjørn Sagvik ble resultatet av en diskusjon om beiterettighetene i Fiskådalen på bnr/gnr 80/2 og de innkjøpte parceller av Østli.  Der fantes ingen dokumenter som tilsa rettigheter for Sigbjørn Sagvik.  Han kom i stedet inn med ett krav om ny grense mellom hans eiendom og tidligere Moan 80/7, som ikke hadde noe som helst med beiterettighetene i Fiskådalen å gjøre, da den flyttede grensesteinen befant seg nede ved Øyvatnet.  Sagvik hadde tidligere flyttet grensesteinen for å bygge ny vei ned til Øyvatnet, samt for å få en ny grenselinje ut mot rettighetene i Øyvatnet.  Eksisterende flyfoter fra Statens Kartverk bekreftet og bekrefter fremdeles flyttingen.  Jordskiftedommeren ville ikke rette seg etter noe som helst, slik at de tidligere grenselinjer og flyfotoer fremdeles er rettskraftige.

  

 

Si desea bajar el archivo a su computador haga click en el siguente enlace:

To download the file, please click on the following link:

descargar archivo pdf . - download file pdf.