TRADEINMERCOSUR

EHO R.U.T.215293650013

1.41 Vanviddet i Bjørlia Samlet alle brever 2012 WEB 30

Etter flere anmodninger fra Namdal Politikammer, tidligere ansatte i politiet, advokater og ikke minst de andre ute i perifierien, som så seg forbannet på det teatret som fikk pågå med hjelp av dårlige og fjernstyrte journalister, så ble de detaljerte filmer og fotografier vedlagt.  

 

De hadde liten betydning i forhandlingene.  

 

Vanviddet ble for komplisert for de oppnevnte delegater av det norske rettssystemet.  

 

Alkoholforbruket hadde nok også mye av skylden for at de viktigste detaljene ble oversett.  

 

Ikke alle er i ettertid enige i den påstanden.  

 

De mener saken eller sakene var meget enkle for den vanlige mann og kvinne i nærmiljøet.

 

Politimesteren i Namdal, Trond Prytz, hadde sitt sete i Namsos Frimurerlosje og styrte det hele derfra.  

 

Hvorfor vet ingen, men beskyldningene fra Otto Jostein Elden mot lensmannen i Overhalla Ole Flågan om dyresex, var i følge administrasjonen det som satte munnkurv på det meste.

 

Rettshistorien i de nordiske land kan ikke vise til noe sammenlignbart.  

 

Nå er jo omtalen til Trond Prytz noe laber.

 

Det er derfor at han har brukt mye tid på å fremskrive sine hendelser i livet på de ofisielle sider i vårt nye lett tilgjengelige media.

 

Politimesterens diktatur av sakenes behandling, kan senere arkiveres som hendelser som ikke ble behandlet i en riksrett.

 

Han er og blir historisk en skam for politietaten og bør og vil sikkert bli husket som en noe spesiell personlighet.

 

Filmsekvensene og bildene er gode historikere.  

 

Mange av originalbildene ligger fremdeles på kontoret til advokat Per Sørum i Levanger, om ikke nærværet til den alltid tilstedeværende Smirnoff har ført til forandringer av kontrast og farver.

 

Alle originaler er arkivert digitalt på cd-er og pendrives.  

 

Filmene er også lagret på vanlige ruller for filmfremvisere.

 

 

 

 

 

 

Si desea bajar el archivo a su computador haga click en el siguente enlace:

To download the file, please click on the following link:

descargar archivo pdf . - download file pdf.